Překlady (sustr.net)

<--| Úvod || Reference || FAQ || Ceník || Vydavatelství |-->

Často kladené dotazy

Co je normostrana a jak je velká?

Normostrana je normalizované pokrytí stránky formátu A4 třiceti řádky strojopisu po šedesáti znacích (úhozech) na řádek. Normostrana tedy obsahuje 1 800 znaků vč. mezer.
Cena překladu, korektury či originálního textu se odvíjí od počtu normostran a též v ceníku se uvádí ceny za normostranu.

Neplatím zbytečně za mezery?

V plynulém textu tvoří mezery přibližně jednu šestinu až jednu sedminu obsahu. Zdánlivě tedy tvoří podstatnou část překládaného textu. Četnost mezer v textech různých jazyků je ovšem velmi stabilní a ceny překladů s tímto obsahem mezer počítají. Zjednodušeně řečeno – ceny překladů uvedené v ceníku jsou již o obsah mezer upravené. Kdyby se mezery nepočítaly, byla by cena za stránku vyšší a výsledná cena překladu by byla stejná.

Jinou otázkou je použití mezer k formátování textů – např. k odsazování, vytváření tabulek apod. Naše překlady mají profesionální typografické zpracování a mezery ani jiné speciální znaky (např. tabelátory) k těmto účelům nepoužívají, takže množství textu se tím uměle nenafukuje a zaplatíte skutečně jen text napsaný překladatelem.

 

Co je korektura a k čemu je dobrá?

Korektura spočívá v kontrole a upravení hotového textu tak, aby nejen neobsahoval pravopisné chyby, ale aby byl také kvalitní ze stylistického hlediska.

Korekturu doporučujeme provádět u všech materiálů určených k publikaci, tzn. např. u textů pro webové stránky, firemní časopisy, propagační materiály, dokumentaci k vašim výrobkům apod. Korektura naopak není nutná u materiálů pro vnitřní jednorázovou potřebu – např. u orientačních překladů došlé korespondence, manuálů zařízení zakoupeného ze zahraničí apod.

Proč nemůže korekturu provést překladatel?

Z principu věci musí být korektor k textu ve stejném vztahu jako čtenář – musí jej také vidět poprvé a seznamovat se s ním postupně, aby měl jistotu, že se text správně odvíjí a jednotlivé části na sebe logicky a stylově navazují. Korekturu zásadně provádí jiná osoba než autor či překladatel, který text vytvořil.

Korekturu si, v případě zájmu, může nezávisle na překladateli provést i sám zákazník. Zároveň si tím důkladně zkontroluje odevzdanou práci. V takovém případě samozřejmě není nutné objednávat překlad s korekturou – překladatel s vámi bude i po dokončení překladu komunikovat stejně jako s profesionálním korektorem a text podle vašich připomínek upraví.

 

© 2024preklady@sustr.net