Léta Páně v Heřmaničkách a okolí

Bohuslava Novotná

Vážení čtenáři, chtěla jsem zaznamenat část naší historie, kterou jsem přečetla či kterou mi někdo vyprávěl, kterou jsem vyhledala z historických materiálů a souvislostí z blízkého i širšího okolí a dokonce i z národních dějin. Mě nejvíce zajímalo, jak naši předkové žili a co pro ně mělo největší význam v naší poměrně chudé krajině, která skýtala jen tu nejzákladnější obživu, těžkou práci a lopotu. Byla to rodina, rodové sídlo, domov kde se cítili být v bezpečí a pod ochranou, kus nebo jen kousíček pole na kterém dovedli uživit svou rodinu. Také že byli pokorní, dovedli poděkovat Bohu za úrodu, za zdraví dětí, postavit křížek či kapličku na návsi, aby se mohli pomodlit, semknout se v době nebezpečí či války a v neposlední řadě vyprovodit svého bližního na cestě poslední. Dovedli se také radovat a nenávidět, dovedli propít chalupu, vychovat cizí dítě, dovedli se vzbouřit proti útlaku, dovedli i zabít. Prostě nic jim nebylo cizí a jak nám dokládá tato výšivka, věděli dobře, co je největší štěstí v našem žití.

Dále doporučujeme
Zápisky začínající řidičky Matematické pohádky
© Zdeněk Šustr, vydavatelství, 2024